Sandviken - bokillust

Illustrasjon til kulturhistorisk bok om Sandviken.