BARNAS KULTURHUS

PROSJEKT: Design av katalog, presentasjon av 2 kunstprosjekter basert på levekårsundersøkelse fra utvalgte bydeler.