AL DENTE

PROSJEKT: foto til utsmykning av restauranten AL DENTE, oppdrag fra designer Camilla Sletten.