top of page
Dødvekt_poster2024eng.jpg

Crew and financers:

Written and directed by: Øyvind Tangseth

Voice actors: Bjarte Hjelmeland, Morten Svartveit and

Bjarte Tjøstheim

Animation, colouring & lighting::

Øyvind Tangseth, Trine V. Håbjørg

Design and comp: Øyvind Tangseth

Music: Ole Johnny Stensland and Ole Jonas Storli

Sound design: Merete Mongstad

Sound recording voices: Anders Mørk, Filmreaktor

Editing: Anders Bergland, Drømmesuiten as

Financed by: Nfi, Viken Filmsenter, FFLB, Grafill, and Råsalt as

Produced in Råsalt (2024) by Trine Vallevik Håbjørg

PRESS, FESTIVAL ENQUIRIES & SALES
Trine V Håbjørg
Råsalt as
trine@raasalt.no
tel: +47 91375102

 

Dead weight (2024), 8.05 min drawn animation, Tv-paint.

Three men, on their way in a descending balloon over an icy sea, need to get rid of some weight. After a vote, the two men throw the third man out of the basket to reduce weight, intent on saving their lives. 
The victim, initially strongly opposed to the solution, clings to a long line below the balloon. He refuses to let go.

Dødvekt 

Tre menn, på vei i en synkende luftballong over iskaldt hav, må kvitte seg med vekt. Basert på en flertallsavgjørelse fra to av mennene, kaster de tredjemann ut av kurven for å minske vekten i luftballongen og for på den måten berge livet. 

 

Den ofrede, som i utgangpunktet var sterkt imot denne løsningen, klarer å klamre seg fast i en lang line som henger under ballongen. Han nekter å slippe taket.

 

bottom of page