Sandviken - bokillustrasjon

Illustrasjon til kulturhistorisk bok om Sandviken.