NOFIMA

Illustrasjon for Nofima om levendelagring av fisk i mærer.