BARCODE

PROSJEKT: Foto til katalog og visittkort for firmaet Barcode. Oppdrag fra designer Lillian Korstad.